Prowadzenie szkoleń dla pracowników firm

Ponieważ każda forma działalności gospodarczej ma własną specyfikę i różne potrzeby w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, dlatego  dla bezpiecznego funkcjonowania firm naszych klientów, prowadzimy szkolenia wewnątrzzakładowe.
Szkolenia te pomagają zwiększyć świadomość pracowników w zakresie ewentualnych zagrożeń  , ocenić bezpieczeństo ubezpieczeniowe firmy, a także ocenić możliwości wystąpienia określonych ryzyk jak również ich poziom, a także wysokość szkód materialnych jakie poniosłaby firma w przypadku wystąpienia tych ryzyk, przy braku ubezpieczeń lub ubezpieczenia w niewłaściwym zakresie.

Doradzamy również naszym klientom jakie środki prewencyjne należy zastować w firmie aby w  razie powstania szkody  nie  było żadnych wątpliwości co do jej likwidacji, a wysokość odszkodowania pozwoliła na odbudowanie stanu i kondycji firmy sprzed  wystąpienia szkody.
Szkolenia dotyczą również szkód osobowych,  które coraz częściej pojawiają się u przedsiębiorców z sektora produkcyjnego i usługowego, a które bardzo często wiążą sie z długotrwałą i kosztowną rehabilitacją