Doradztwo i pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń

Współpraca z gupą  KB Brokerzy to wymierna korzyść dla każdego przedsiębiorcy:
Nasi klienci mogą korzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych  i dokonać wyboru spośród wielu ofert
dostepnych na rynku , nie tracąc czasu na ich porównywanie i nie przepłacając  za ubezpieczenie.

Doradztwo  dotyczy również wszelkiego rodzaju umów kontraktowych, jakie nasi klienci zawierają ze Zleceniodawcami, a które w większości muszą być zabezpieczeone odpowiednimi plisami oraz gwarancjami finansowymi .
Naszą rolą w tym wypadku jest szczegółowa analiza  umowy i zaproponowanie najkorzystniejszego rozwiązania dla klienta, spełniającego wszystkie wymogi kontraktu.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia broker nadal pozostaje opiekunem  Klienta .Służy między innymi radą i konsultascjami w zakresie:

  • znaczenia klauzul ubezpieczeniowych,
  • obowiązków spoczywających na ubezpieczonym i  ubezpiecczającym, 
  • działań prewencyjnych .