Pomoc w zakresie likwidacji szkód

Rola Brokera  to nie tylko doradztwo i pośrednictwo ubezpieczeniowe  oraz bieżąca obsługa ryzyk ubezpieczeniowych.,, to także fachowa pomoc przy likwidacji szkód.
W razie wystąpienia szkody, służymy pomocą  i fachowymi konsultacjami w zakresie :

  • zebrania całej dokumentacji szkodowej
  • opisie całego zdarzenia szkodowego
  • opisie tych  elementów polisy klienta, które odpowiadają za pokrycie szkody.
  • zgłoszenia szkody
  • stały kontaktem z Ubezpieczycielem w celu szybkiej i sprawnej likwidacji szkody.